Aktuellt

Skapad: 2007-10-08. Ändrad: 2012-01-19  

The 'Numb3rs' Don't Lie

Lyssna till ett radioprogram från 5 oktober på amerikanska National Public Radio (NPR)   där Gary Lorden (professor of mathematics at the California Institute of Technology; math consultant to television show Numb3rs; coauthor, The Numbers Behind Numb3rs) och Keith Devlin (consulting professor of mathematics at Stanford University; executive director of Stanford's Center for the Study of Language and Information; coauthor of The Numbers Behind Numb3rs) berättar om matematiken bakom TV serien Numb3rs, om innehållet i sin nya bok och om hur matematik utveckla

Övergripande kategorier: 

Huvudkategori NCM: 

Skapad: 2007-03-06. Ändrad: 2011-10-05  

Matematiken i islamiska mönster

I ett tidigare Aktuelltinslag har vi berättat om Gunilla Borgefors och hennes prisbelönade forskning. I en artikel i DN (2007-03-05) skriver hon om hur matematiker avslöjade koden till islamiska mönster. Gunilla Borgefors är praktikant på DN:s vetenskapsredaktion. Till vardags är hon professor i datoriserad bildanalys vid Sveriges Lantbruksuniversitet och gästprofessor vid Uppsala universitet.

Läs mer ...

Övergripande kategorier: 

Huvudkategori NCM: 

Skapad: 2017-12-21. Ändrad: 2017-12-21  

Miljö- och klimatsatsningar hotas av kompetensbrist

Naturvetarna är positiva till satsningarna på miljö- och klimat i regeringens budgetproposition för 2018. Men om det inte satsas mer på naturvetenskapliga högskoleutbildningar samt lärarkompetens i dessa ämnen i grund- och gymnasieskola riskerar satsningen att bli ett luftslott.

Övergripande kategorier: 

Huvudkategori NCM: 

Skapad: 2017-12-21. Ändrad: 2017-12-21  

Remiss: förslag till reviderad läroplan för förskolan

Med regeringens uppdrag som utgångspunkt har Skolverket bedrivit ett öppet och utåtriktat arbete där förskolans yrkesprofession, huvudmän och forskare har bidragit med sin kompetens. Även intressegrupper, myndigheter och fackförbund har bidragit med sina kunskaper.

I remissförslaget återfinns skrivningar om matematik på sidorna 6, 11 och 12. Du kan lämna ditt remissvar senast den 2 februari 2018.

Övergripande kategorier: 

Huvudkategori NCM: 

Skapad: 2017-12-20. Ändrad: 2017-12-20  

Digitala lärresurser i matematik under luppen

I mitten av november presenterade Skolforskningsinstitutet en systematisk forskningsöversikt om digitala lär-resurser i matematikundervisningen. Syftet är att öka förståelsen för hur digitala lär-resurser kan stimulera barns och ungdomars kunskapsutveckling i matematik. Forskningsöversikten består av två delar: en som rör förskolan och en som rör grund- och gymnasieskolan.

»»» Läs vidare [Omvärldsbloggen]

Övergripande kategorier: 

Huvudkategori NCM: 

Skapad: 2017-12-19. Ändrad: 2017-12-19  

Matten går som en dans

Matematik kan ofta kännas abstrakt. Genom att med kroppen och dans gestalta begrepp som diagonal, radie och romerska siffror blir kunskapen lättare att ta in. För tvåorna på Holmesskolan i Torsby har gymnastiklektionerna nu blivit även mattelektioner, under ledning av Jenny Boström, danslärare på kulturskolan i Torsby.

»»» Läs vidare [Nya Wermlands-Tidningen]

Övergripande kategorier: 

Huvudkategori NCM: 

Skapad: 2017-12-19. Ändrad: 2017-12-19  

Kroatien köper Microbit till sina skolor

Farnell tillverkar 45 000 exemplar av utvecklingskortet BBC Microbit (micro:bit) till samtliga elever i årskurs 6 i Kroatien. Korten går till forsknings- och utbildningsinstitutet Carnet (Croatian Academic and Research Network) som lyder under Kroatiens utbildningsdepartement.

»»» Läs vidare [Elektronik Tidningen]

Se även: Vad är microbit? [Youtube]

Övergripande kategorier: 

Huvudkategori NCM: 

Skapad: 2017-12-18. Ändrad: 2017-12-18  

Nu avslutas projektet LOOP - om det virtuella och fysiska klassrummet

”LOOP” är ett ettårigt projekt med målet att skapa ny kunskap om lärarnas kommunikation och elevernas delaktighet i fysiska och virtuella klassrum. Två forskare följde sammanlagt fyra lärare och sju klasser i årskurs 8-9 inom ramen för projektet. Projektet avslutades i november och en av forskarna i projektet, Anna-Liina Gynne, berättar här hur året har varit.

»»» Läs vidare [Mälardalens högskola]

Övergripande kategorier: 

Huvudkategori NCM: 

Skapad: 2017-12-18. Ändrad: 2017-12-18  

Det digitala samhället - ny rapport

Regeringens digitaliseringsstrategi, som kom ut i maj, fokuserade på fem nyckelområden: digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. En ny rapport av företaget Visma, Det digitala samhället, har undersökt hur olika organisationer och individer ser på utvecklingen. Rapporten bygger på två större undersökningar bland både allmänheten och bland ledare inom svenska organisationer och innehåller intressanta statistik om hur de ser på utvecklingen.

Övergripande kategorier: 

Huvudkategori NCM: 

Sidor

Prenumerera på RSS - Aktuellt