Strävorna


Senast publicerade aktiviteter
Addera decimaltal på tom tallinje 3A3B
Innehållsdivision: Hur mycket ryms? 4A
Hur hör multiplikationerna ihop? 4A
Utvecklade additioner 4A
Linjaler – ett räknehjälpmedel 3A
Subtraktion – olika antal decimaler 3A
Från talrad till tallinje 2A
I vilken ordning? 3A3B

Nyhet!
IKT-strävor
Under januari och februari har vi publicerat en IKT-sträva varje vecka. För att kunna fortsätta publicera IKT-strävor hoppas vi få in idéer och uppslag från er som har beprövade IKT-aktiviteter att dela med er av. Om du har sådana idéer eller andra synpunkter och önskemål som rör IKT-strävorna, hör av dig till Ulrica.Dalhberg@ncm.gu.se
Läs mer om IKT-strävorna >>

Blå strävor – matematik i många små steg
I Blå strävor – matematik i många små steg finns kompletterande lärarmaterial till de aktiviteter som tagits fram för i första hand elever mottagna i särskolans skolformer. Utvecklingsarbetet med blå strävor pågår, därför läggs en del aktiviteter ut i arbetsversioner så att fler lärare får möjlighet att prova och kommentera innan slutversioner sammanställs. Om du har synpunkter eller önskemål som rör de blå strävorna, hör av dig till: Lena.Trygg@ncm.gu.se
Läs mer om de blå strävorna >>

Snabbnavigering och matris för utskrift
Observera att det finns en snabbnavigeringsknapp längst upp på de sidor du kommer till då du klickat på en ruta i matrisen.

Det finns en version av matrisen där rutorna är något större och ljusare avsedd för egna anteckningar. Kan skrivas ut i A3-format. Hämta matrisen >>