Sök i Normat

Sökning med flera ord preciserar sökningen. Du kan använda minustecken omedelbart framför ord för att utesluta de sidor som innehåller ordet. Sökningen är inte versalgemenkänslig.
Klicka på respektive kolumnrubrik för stigande respektive fallande sortering.

Rubrik Publiceradsortera i stigande ordning
Normat - 3/2012 2014-09-02


Nummer / Issue: 3, 2012

Johan Sten
Anders Johan Lexell som matematiker

Christoph Kirfel
Dypdykk i ufornuften, irrasjonale tall og det som verre er

Ulf Persson
Lexell's theorem

Normat - 2/2012 2014-09-02


Nummer / Issue: 2, 2012

Ulf Persson
Dan Laksov

Juliusz Brzezinsky
Hilberts Tionde problem och B\201chisekvenser

Christer O. Kiselman
Pierre Lelong 1912-2011

Haakon Waadeland
A Tale about Tails - tails as tools, tails as toys

Haakon Waadeland
A Reflection of a CF-expansion of 2+2

Normat - 1/2012 2014-09-02


Nummer / Issue: 1, 2012

Ulf Persson
Torsten Ekedahl

Hiroshi Okumura
Dilations and the arbelos

Hiroshi Okumura
Are those Archimedean triplet circles really triplets?

O. Christensen, K. Berg Thomsen, M. Paulsen
Gibb's fenomen swinger i 2D

Jorges J. Urroz
A note on series of positive numbers

Ulf Persson
Hopningspunkter

Normat - 3-4/2011 2014-09-02


Nummer / Issue: 3-4, 2011

Ulf Persson
Galois 200 years

Juliusz Brzezinski
What you should know about cubic and quartic equations

Juliusz Brzezinski and Ulf Persson
How to describe all cubic Galois extensions

Christian U. Jensen
The inverse Problem of Galois theory

Juliusz Brzezinski
Galois groups and number theory

Dennis Eriksson and Ulf Persson
Galois theory and coverings

Normat - 2/2011 2014-09-02


Nummer / Issue: 2, 2011

Ulf Persson
Mikael Passare, 1959-2011

Pernille H. Petersen
What is the most important aspect of Smales horseshoe?

Lars Holst
Om Eulers) 2 (\147,\107) (och) 2 (\160) 3 (2) (/6 ur sannolikhetsteoretisk synvinkel

Ulf Persson
Bisecting lines of convex regions

Normat - 1/2011 2014-09-02


Nummer / Issue: 1, 2011

Erwan Brugalle
En smula tropisk geometri

Ole Christensen og Mads Sielemann Jakobsen
Räkkefremstillinger i L (R) frembragt af trigonometriske funktioner

Frank Bengtson
Tilfölelse till 'Om Christoffer Dybvad..' Normat 2010:3

Gert Almkvist och Arne Meurman
Rättelser till Guilleras formler Normat 2010:2

Normat - 4/2010 2014-09-02


Nummer / Issue: 4, 2010

Ulf Persson
Oktahedergruppen och dess generaliseringar III - Oktaplexen

Ulf Persson
Appendix: Heisenberggruppen

Marc Bezem
Euclid's Lemma Revisited

Normat - 3/2010 2014-09-02


Nummer / Issue: 3, 2010

Frank Nielsen
Römers Tandhjul

Frank Bengtson
Om Christoffer Dybvad, hans Euklid kommentar og undertrykt strid om cirkelkvadratur

H.Verdues
Density of Rational Points on an Algebraic Curve

Ulf Persson
Martin Gardner 1914-2010

Ulf Persson
Benoit Mandelbrot 1924-2010

Ulf Persson
Kochs snöflinga

Kopia av Normat 2014-09-02


Nummer / Issue: 3, 2010

Frank Nielsen
Römers Tandhjul

Frank Bengtson
Om Christoffer Dybvad, hans Euklid kommentar og undertrykt strid om cirkelkvadratur

H.Verdues
Density of Rational Points on an Algebraic Curve

Ulf Persson
Martin Gardner 1914-2010

Ulf Persson
Benoit Mandelbrot 1924-2010

Ulf Persson
Kochs snöflinga

Normat 2010:3 2011-02-15

Normat 2010: 3 är nu utskickad till prenumeranterna. Numret sträcker sig över 500 år matematikhistoria.

Frank Bengson skriver om Christoffer Dybvad, en dansk matematiker verksam på slutet av 1500-talet. Frank Nielsen fördjupar sig i Ole Römers konstruktion av geometrin för kugghjul från 1600-talet. Hughes Verdure skriver om rationella punkter på plana kurvor – ett ämne som i sig har rötter ända till många hundra år före Kristus.

Numret innehåller också minnesord över Martin Gardner och Benoit Mandelbrot, som båda lämnade oss under 2010.

Läs vidare ...

Normat - 2/2010 2010-07-02


Tidigare nummer
Previous issues

Array
Nummer / Issue: 2, 2010

G. Almkvist and A. Meurman
Jesus Guilleras formler för 1/pi^2 och superkongruenser

Tom Britton
Smittsamma sjukdomars matematik

Ulf Persson
Oktahedergruppen och dess generaliseringar II

O. Gebhardt og M. Overholt
Et kombinatorisk kuriosum

Normat - 2/2008 2010-07-02


Tidigare nummer
Previous issues

Array
Nummer / Issue: 2, 2008

Nils A. Baas and Christian F. Skau
Selbergintervjuet II- Såldmetoden, Primtallsatsen og Erdös

R. Höibakk, T. Jorstad, D. Lukkasen and P. Lystad
Integer crossed ladders; parametric representations and minimal integer values

Frank Bengtson
Om Bingospil

Sammanfattningar / Summaries

Normat - 1/2010 2010-07-02


Tidigare nummer
Previous issues

Array
Nummer / Issue: 1, 2010

Loren D. Olson
John Tate - Abelprisen 2010

John K. Dagsvik
Elliptiske Integraler I: En elementaer gjenomgang av Abels addisjonsteorem

L. Gårding & P-A. Ivert
Antalet egenvärden under en stor gräns

Normat - 4/2009 2010-07-02


Tidigare nummer
Previous issues

Array
Nummer / Issue: 4, 2009

Johan Hoffman and Claes Johnson
The Mathematical Secret of Flight

O. Gebhardt og M. Overholt
Et kombinatorisk kuriosum

Tord Sjödin
Gram-Schmidt's algoritm för en allmän vinkel

Ulf Persson
Oktahedern och dess generaliseringar I

Normat - 3/2009 2010-07-02


Tidigare nummer
Previous issues

Array
Nummer / Issue: 3, 2009

Marius Overholt
Summer av to kvadrat

Oksana Znamenskaya and Alexey Shchuplev
Real Toric Surfaces

Andrew Percy and Douglas G. Rogers
Alternative route: from van Schooten to Ptolemy

Ulf Persson
Trianglar med givna omskrivna och inskrivna cirklar

Normat - 2/2009 2010-07-02


Tidigare nummer
Previous issues

Array
Nummer / Issue: 2, 2009

David Cox
Why Eisenstein proved the Eisenstein criterion and why Schönemann discovered it first

Lars Gårding
Näringskedjor

Trond Steihaug and Douglas G. Rogers
A minimum requiring angle trisection

Normat - 1/2009 2010-07-02


Tidigare nummer
Previous issues

Array
Nummer / Issue: 1, 2009

Morten Eide
Abel, de elliptiske funksjoner og lemniskaten

Ulf Persson
Modulirum för trianglar (och tetrahedra)

Christer Bergsten
Tvillingcirklar

Martin Gardner
An amazing mathematical trick with cards

Ulf Persson
Lennart Sandgren

Normat - 4/2008 2010-07-02


Tidigare nummer
Previous issues

Array
Nummer / Issue: 4, 2008

Nils A. Baas and Christian F. Skau
Selbergintervjuet, del 4 - IAS og Obiter Dicta

Olav B. Skaar
Generalisering av det gylne rektangel til høyere dimensjoner

Jan Boman
Datortomografins matematik - Om en matematisk teori med många nya tillämpningar

Normat - 3/2008 2010-07-02


Tidigare nummer
Previous issues

Array
Nummer / Issue: 3, 2008

Nils A. Baas and Christian F. Skau
Selbergintervjuet del 3 - Riemannhypotesen og Sporformelen

Patrik Lundström
Pythagoreiska tripplar på sex olika sätt

Hans Georg Killingbergtrø
Skruelinjer frem fra en skyggetilværelse

Morten Eide
Tangerende sirkler og sirkelvektorer

Ulf Persson
Periodiska decimalbråksutvecklingar

Normat - 2/2008 2010-07-02


Tidigare nummer
Previous issues

Array
Nummer / Issue: 2, 2008

Nils A. Baas and Christian F. Skau
Selbergintervjuet II- Såldmetoden, Primtallsatsen og Erdös

R. Höibakk, T. Jorstad, D. Lukkasen and P. Lystad
Integer crossed ladders; parametric representations and minimal integer values

Frank Bengtson
Om Bingospil

Sammanfattningar / Summaries