Matte och musik i skön förening

Rörelse, musik ochmatematik. Vad har de med varandra att göra?
- Man måste röra sig, jobba med matten praktiskt och få tid att förstå, säger Helena Lilja.
Hallands nyheter