Interpellationsdebatt om lärarutbildningen

 

Ulf Nilsson (fp) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)
Kvaliteten i lärarutbildningen
SCB visade i rapporten Gymnasieungdomars studieintresse häromveckan att andelen elever som kan tänkas sig att studera till lärare har sjunkit mycket kraftfullt de senaste åren. Läsåret 1997/98 ville 10 procent av gymnasieeleverna bli lärare medan de 2005/06 bara var 6 procent.
Riksdagen