Kompetensutveckling – planeringsstöd

NCM har under åren samlat på sig erfarenheter kring kompetensutveckling för lärare som undervisar i matematik. Erfarenheterna kommer både från egna insatser och från kontakter med matematikutvecklare, lärare, utvecklingsstrateger, rektorer, skolchefer etc. Det övergripande syftet med sidorna är att vara ett praktiskt stöd vid planering av utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Det utmärkande för planeringsstödet är sammanställningar av Frågor som kan vara till hjälp. Frågorna är tänkta att fungera som stöd vid planering av kompetensutveckling. Se frågorna som förslag som kan kompletteras, reduceras eller förändras så att de passar den lokala situationen.

Vi vill inbjuda alla som arbetar för att utveckla matematikundervisningen att bidra med egna konkreta exempel – stora som små – på kartläggningar, nulägesbeskrivningar, enkäter, projekt-, handlings- eller utvecklingsplaner, program, inbjudningar, utvärderingar, sammanställningar av utvärderingar mm. Det finns ett stort behov av att få ta del av hur andra gjort!

Välkommen att maila ditt material samt även synpunkter, förslag och idéer på hur webbsidorna kan utvecklas till Lena.Trygg@ncm.gu.se