Matematik kan förbättra välfärden

 

Världsledande matematisk forskning med Göteborg som bas – det är målet med de 22 miljoner kronor som Stiftelsen för Strategisk Forskning anslår till ett strategiskt forskningscentrum som ska utveckla nya sätt att få matematik att lösa problem i samhälle och industri.
 
Forskarna vid centret ska ta fram ny strategisk kunskap inom risk, pålitlighet och kvalitet, biomatematik, beräkningsteknik, optimering, spatial statistik och algoritmer. Kunskaperna kan användas för att t ex skydda mot katastrofer, förbättra läkemedel och medicinska metoder, optimera strålningsbehandling eller räkna ut hur droger påverkar kroppen.
                   
– Matematik blir allt viktigare för samhället. Det nya centret behövs eftersom dagens kanaler för samverkan är för långsamma och för att omfattande internationella nätverk krävs om vi ska kunna få tillgång till spetsforskningen. Med matematik kan vi utnyttja material, maskiner och människors tid smartare, säger Holger Rootzén, professor vid institutionen för Matematiska vetenskaper på Chalmers i Göteborg.
 
Forskarna ska kombinera grundforskning med utveckling av olika applikationer som tas hela vägen fram till färdiga produkter. Förhoppningen är att både näringslivet och forskarsamhället kommer att utnyttja matematik bättre vid forskning och utveckling i framtiden.
 
– Vårt uppdrag är att erbjuda forskare, företag och samhälle bästa möjliga verktyg för matematisk och statistisk analys och modellering, säger Holger Rootzén, som kommer att leda centret.
 
Totalt satsar Stiftelsen för Strategisk Forskning 800 miljoner kronor på att etablera 18 strategiska forskningscentra inom områden som har särskild betydelse för svenskt näringsliv och samhälle.
 
– Detta är en unikt stor satsning på starka forskningsmiljöer med utgångspunkt i att forskningsresultaten ska vara till strategisk nytta för Sverige, säger stiftelsens ordförande Lena Hjelm-Wallén.
  
Anslagen ges för fem år. I Göteborg etableras strategiska forskningscentra även inom Vaccinforskning, Hjärt-kärlsjukdomar och Antennteknik.
 
Läs vidare ...