Nätverksträff, 5 april 2006

 

10.00 -16.00
Järfällasalen, Kommunalhuset
Vasaplatsen 11, Jakobsbergs centrum

Kaffe serveras från 9.30

10.00       Inledning Elisabeth Rystedt, NCM
Tommy Fabricius, Järfälla kommun
10.20 Redovisningar av kommunala utvecklingsarbeten
11.30 Lunch
12.30 Från problem till lösningar
Frågor som det finns behov av att diskutera och där utgångspunkt tas i det som i första hand upplevs som "svårigheter", men där erfarenhetsutbyte kan leda fram till olika varianter av lösningar. Gruppdiskussioner.
14.00 Kaffe
14.30 Från problem till lösningar forts.
15.15 Återsamling. Redovisning av gruppdiskussioner. Hur går vi vidare?
16.00 Hemfärden startar?

Varmt välkomna!
Eva Wedlund och Marlene Allsten, Järfälla
Elisabeth Rystedt, NCM