Skogen kan ofta bli ett klassrum

Det trädet har jag i min bok! säger Fredrik och Sandra kollar med förstoringsglaset.
När Rävekärrsskolan besöker skolskogen Jons kulle blandas naturvård med biologi, matematik och historia.

Läs artikeln i GP
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=764&a=273776

Läs mer om utomhusmatematik i vår webbplats