Lägst söktryck för utbildningar i naturvetenskap, matematik och data

 

Det högsta söktrycket, med vilket här avses antalet förstahandssökande per antagen, har utbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård. Lägst är söktrycket för det utbildningsområde som innehåller utbildningar med inriktning mot naturvetenskap, matematik och data.

Hösten 2004 var söktrycket 3,0 förstahandssökande per antagen för utbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård, jämfört med ett genomsnitt av 1,2 för utbildningar med inriktning mot naturvetenskap, matematik och data.

Personer med arbetarbakgrund är klart underrepresenterade på forskarutbildningen. Endast 12 procent av de nya doktoranderna kommer från arbetarhem. Hela 74 procent kommer från tjänstemannafamiljer. Andelen doktorandnybörjare med utländsk bakgrund är lägst inom skogs- och jordbruksvetenskap (8 procent) och matematik (12 procent).

De flesta ämnesområden uppvisar en minskning av forskande och undervisande heltidspersoner under 2004 - störst är minskningen inom veterinärmedicin, matematik och naturvetenskap.

Detta framgår av Högskolverkets årsrapport 2005 (pdf).