Kompletteringar i nr 2, 2005

Kompletteringar – nr 2, 2005

Lärares tankar vid arbete med rika problempå s 13 har föregåtts av två tidigare artiklar som finns tillgängliga nedan:

Problem med stenplattor
Nämnaren nr 3, 2004 (pdf, ca 425K)

Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till?
Nämnaren nr 1, 2005 (pdf, ca 325K)

Byggbeskrivning till Friidrottsspelet

På Kängurusidan i nr 1 sidan 61 har + blivit =
Så här ska det se ut: