Kompetensutvecklingsinsatser i matematik

 

Myndigheten för skolutveckling har sänt ut ett brev till landets kommuner (se bilaga) inför erbjudande om kompetensutvecklingsinsatser i matematik. Brevet innehåller också frågor kring en kartläggning av matematiksamordnare/motsvarande (kompetensutvecklingsinsatser, frågeformulär).

Myndigheten för skolutveckling