Interpellationsdebatt om speciallärare

 

Speciallärarna är på väg bort från den svenska skolan. Det blir allt ovanligare att specialutbildade lärare ger stöd till elever med stora svårigheter.

Riksdagen