Jubileumskonferens om forskning i matematikämnets didaktik

 

En konferens med fokus på forskning inom matematikdidaktik, anordnad av den nationella forskarskolan i matematik med ämnesdidaktisk inriktning den 25 - 26 oktober 2006 i Linköping.
I år firar forskarskolan 5 år och 10 doktorander kommer att disputera under 2006. Därför anordnas en jubileumskonferens där forskningsresultat från de (snart) disputerade kommer att stå i centrum.

http://www.mai.liu.se/jubileumskonferens/
Linköpings universitet