Stöd till lokalt arbete med mångfaldsfrågor

 

Det är idag en stor utmaning för många skolor och kommuner att utveckla sitt arbete för att ge elever med utländsk bakgrund bättre förutsättningar att lyckas i skolarbetet.
http://www.skolutveckling.se/bidrag_stipendier/stodlokalainitiativ/
Myndigheten för skolutveckling