Jämförelse mellan förstaspråkares och andraspråkares kunskapsprofiler på nationella prov åk 9.

Skapad: 2017-08-17. Ändrad: 2017-08-17  

Jämförelse mellan förstaspråkares och andraspråkares kunskapsprofiler på nationella prov åk 9.

Jöran Petersson är matematiker (Lic, 1999), och matematikdidaktiker (Dr, 2017).
Artikel 2 i Jörans avhandling jämför förstaspråkares och andraspråkares kunskapsprofiler på nationella prov åk 9. Dessa kunskapsprofiler skiljer ser något olika ut i medeltal. Artikel 3 i Jörans avhandling undersöker elevsvar på provuppgiften "Vad är hälften av 1/5?". Eftersom just bråk kan hanteras i många representationsformer (bråk, decimaltal, figurer), så visar elevernas svar på ett intressant att sent och tidigt anlända skiljer sig åt i kunskaper om bråkbegreppet. Detta visar på vikten av att inte endast jämföra provpoäng utan också jämföra använda representationsformer. Han kommer att ge fler exempel på detta och visa att det berör allt från grundskolans tidiga aritmetik till sena ekvationer.