Kan forskningen bidra till att förbättra undervisningen i matematik?

 

Vetenskap & Allmänhet har undersökt allmänhetens syn på vetenskap. En av de frågor som ställdes  var

Tror du att forskningen har goda möjligheter att inom tio år bidra till att  förbättra skolundervisningen i matematik?

Läs svaret på sid 9-10 (pdf, ca 500K) ...