Blå strävor – föreläsning och workshop

15 januari kl 13:30–16:30

Undervisar du elever som behöver möta samma matematikinnehåll många gånger och samtidigt utmanas för att utvecklas? Tycker du det är svårt att hitta elevmaterial som inte ”tar slut för fort”? Som inte ser för barnsligt ut? Som repeterar med olika grader av variation? Som låter eleverna använda många olika representationsformer och som utvecklar deras matematikkunnande genom lust och fantasi? Som kan användas både på papper och på skärmen? Och som kan utvecklas med din hjälp så du får det material du önskar?

Blå strävor – matematik i många små steg är ett material som kompletterar NCM:s Strävorna >>. De blå strävorna består av två större delar: ett häfte till läraren och elevaktiviteter på webben. Strävornaaktiviteterna på webben består som vanligt av lärarsidor och elevsidor. Lärarsidorna på de blå strävorna kompletteras med fördjupande texter i häftet Blå strävor.

Se ett uppslag genom att klicka på bilden och bläddra med piltangenterna.

Elevsidorna på de blå strävorna tar avstamp i ett mycket grundläggande matematikkunnande som sedan byggs på i ytterst små steg där det är möjligt att gå in på önskad nivå och göra ett urval som passar den enskilde eleven.

Se några elevsidor genom att klicka på bilden och bläddra med piltangenterna.

Läs mer om de blå strävorna >>

Vill du veta mer om Blå strävor och även ha möjlighet att påverka det fortsatta arbetet med att utveckla fler elevaktiviteter?

NCM inbjuder intresserade till en föreläsning och workshop där du kan träffa likasinnade, dela med dig av dina erfarenheter och framföra önskemål.

Program
Blå strävor – matematik i många små steg presenteras och följs upp med att elevaktiviteter gemensamt provas och utvärderas.

När?
Måndag 15 januari, kl 13:30–16:30.

Var?
NCM:s seminarielokal och matematikverkstad, Vera Sandbergs allé 5A, Göteborg, se karta >>

Kostnad?
600 kr/person (exkl moms) eller 750 kr/pers (inkl moms). Häftet Blå strävor – matematik i många små steg och eftermiddagsfika ingår.

Anmälan?
Max 20 personer vid varje tillfälle. Anmäl dig här >>

Frågor?
Kontakta Lena Trygg, lena.trygg@ncm.gu.se eller 031–786 69 82

Föreläsare
Lena Trygg har en bakgrund som matematik- och textillärare i grundskolan. Hon har i drygt 15 år arbetat på NCM med laborativ matematikundervisning, byggt matematikverkstäder, lett studiecirkelledarkurser och deltagit på flera sätt i modulframtagning i Matematiklyftet, bland annat med ansvar för modulerna för särskolans skolformer. Hon är nu redaktör för Nämnaren, deltar i projektet Matematikundervisning för nyanlända och jobbar vidare med att utveckla de blå strävorna – och andra strävor.