Generellt förkortad utbildning till förskollärare inte möjlig

 

Kommentar till förslag om förkortade utbildningar för lärare i förskolan:

- Att tre lärosäten samstämmigt konstaterar att det inte går att generellt förkorta utbildningen till lärare i förskolan borde fungera som en allvarlig tankeställare för regeringen.

Det säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet, i en kommentar till att företrädare för universiteten i Linköping och Umeå och Malmö högskola inte lägger förslag om en väsentligt förkortad utbildning till lärare i förskolan.

Läs pressmeddelande från Lärarförbundet ...

Lärarförbundet