Blå strävor

Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna har egna kurs- och ämnesplaner. För att få med dessa skolformer i en matris avsedd för grund- och gymnasieskolan anpassas innehållet på elevnivå. Det innebär i praktiken att de elevsidor som är avsedda för elever i särskolans skolformer har en blå ”bubbelrand” högst upp. Tanken är att dessa elevsidor även ska kunna passa för specialundervisning och för alla elever som behöver möta matematik i många små steg. Eftersom texterna på elevsidorna är kortfattade kan de troligen fylla en funktion även för nyanlända elever.

I förarbetet till Matematiklyftets båda moduler Didaktiska perspektiv på matematikundervisningen för lärare i särskolans skolformer uppmärksammades många goda undervisningsidéer och material som inte kunde användas i modularbetet eftersom innehållet var tydligt riktat mot elevers lärande. Nu använder vi Strävorna i det fortsatta arbetet med att sprida dessa idéer.För att minimera omfattningen av text på aktiviteternas lärarsidor, och undvika allt för många upprepningar, föll det sig naturligt att samla faktatexter om matematikinnehållet i ett häfte: Blå strävor – matematik i många små steg vilket finns som en nedladdningsbar pdf >>

Om du hellre vill köpa ett tryckt och häftat exemplar av Blå strävor – matematik i många små steg:
För prisuppgift och beställning »»»

Aktiviteter under framtagning
Just nu pågår arbete med att ta fram aktiviteter som handlar om grundläggande geometriska begrepp, inledningsvis ett antal aktiviteter som handlar om form. Form – logiska block finns utlagd i en första version. Hör gärna av dig med synpunkter och förslag på förbättringar!

Aktiviteter i bokstavsordning
Att väga och jämföra 3A3C
Form – logiska block 2C6C
Form – plocklåda 2C6C (Behövs elevsidor? Hur vill du i så fall att de ska se ut? Hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se)
Form – tangrampussel 2C6C
Gemensam problemlösning – tal 1A2F4F
Krona och klave 3A
Pengagalen 3A
Talserier 4B6A
Vad kan kan hända? 4D
Vad är pengarna värda? 2A
Var är den? 5C
Väga paket och jämföra priser 2A2C3A3C

Lektionsaktiviteter för träningsskola och individuellt program
Här presenteras några aktiviteter som har iordningställts till NCM:s matematikverkstad.
Tärningsspel 1-2-3-2-1
Vilken kula är störst?