Rörelse befrämjar matematikinlärning

 

Det man lär med kroppen fastnar i knoppen. Det är något av ett motto för Rörelsematte – en unik pedagogik där eleverna lär sig matematik med hjälp av fysisk aktivitet.
Specialpedagogik

Lägg till ny kommentar