Samverkan

Mattis
Samverkansprojektet Mattis, där ett antal lärare på grundskolan deltog, gav bl a upphov till ett häfte som du hittar i Olika sidor av matematik.

I ett pågående projekt , NäTiS, deltar lärare på grundskolans senare del och i gymnasieskolan.

Mer information om TiS verksamhet i Göteborg finns på: TiS Göteborg.