Internationell konferens om kursplaner i matematik

 

Den 11-13 november genomfördes i USA The First International Curriculum Conference. Förutom värdlandet medverkade ledande kursplaneutvecklare och forskare från Japan, Kina, Singapore och Sydkorea. Noteras kan att inga andra länder medverkade i programmet, t ex från Europa, trots konferensens rubrik.

De flesta bidragen finns nu att ta del av i form av PowerPoint presentationer som sammanfattar den aktuella situationen i de olika länderna.