Mera multiplicera

En sökning på multiplikation i Nämnarens artikelregister ger bortemot 300 träffar. Vi har tittat igenom och valt ut några som vi tror kan passa bra att läsa i relation till de artiklar om multiplikation som finns samlade i Nämnaren 2016:2 och lagt till några av de aktiviteter i Strävorna som tar upp multiplikation.Multiplikationsundervisning
Kerstin Larsson
I artikeln diskuteras olika multiplikativa situationer och hur de kan användas för att representera räknelagarna. Författaren föreslår även en tänkt lärostig som kan underlätta generalisering av multiplikation till andra talmängder än de naturliga talen.Vägen till standardalgoritmer
Mona Røsseland
Artikeln tar sin utgångspunkt i ett samarbetsprojekt mellan en lärare som ville utveckla sin undervisning och en aktionsforskare som ville undersöka om det var möjligt att göra detta genom att använda flera representationer i matematikundervisningen.Framställningen av multiplikation påverkar taluppfattningen
– Multiplikation i läromedel för årskurs 1–3.

Maria Flodström & Lina Johansson
Här ger 2011 års Göran Emanuelssonstipendiater sin analys av hur multiplikation presenteras i läromedel och hur denna presentation påverkar elevernas möjligheter att utveckla sin taluppfattning.


---------

Multiplikation i Strävorna

Stjärnräkning

Tornblåsaren

Satsa rätt!

Uppslaget: Multiluffarschack---------

Redaktionen vill gärna få återkoppling till hur ni använder dessa artiklar i ert lokala utvecklingsarbete eller i kompetensutveckling. Vill du skriva en rad kan du göra det till Lena Trygg eller Calle Flognman.

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.