Matematikundervisning med IKT


Välkommen till NCM:s webbsidor för matematikundervisning och IKT!

Det råder inget tvivel om att digitala verktyg numer är en naturlig del av vårt samhälle och att de gjort sitt intåg även inom skolan. Tillgången till digitala verktyg och till exempel internetuppkoppling varierar fortfarande kraftigt mellan olika skolor, men regeringen har aviserat att de kommuner som ännu ej satsat på detta kommer att bli tvungna att göra det. Det finns eller kommer således att finnas materiella förutsättningar för elevers matematiklärande med digitala verktyg.

Vad är det egentligen de digitala verktygen kan tillföra matematikundervisningen? [Läs vidare »»»]