Intensivt arbete med språk och matematik ger resultat

 

Högskolestudier lockar allt fler Botkyrkaungdomar skriver DN i sin upplaga 2006-02-12.

Av de elever som läste naturvetenskapsprogrammet fortsatte t ex tre av fyra till högskolan.

Ser man till samtliga Botkyrkagymnasister gick 29,1 procent vidare till högskolan 2004. mot 21,9 procent 2002. Lena Poignant, rektor vid S:t Botvids gymnasium, tror att det är skolans intensiva arbete med språkutveckling och matematik som ligger bakom de positiva siffrorna. S:t Botvids gymnasium har också ett nära samarbete med högskolor, främst med Södertörns högskola, där eleverna på naturvetenskapsprogrammet får utföra laborationer.