Styrdokument – Examensförordningen

Examensordningen är en del av högskoleförordningen.

Där anges

a) vilka examina som får avläggas inom grundläggande högskoleutbildning, och

b) vilka krav som skall uppfyllas för respektive examen.

Där kan du finna beskrivningar av bl a lärarexamen, folkhögskollärarexamen, specialpedagogexamen och forskarutbildning.