Att följa och förstå barns matematiska resonemang

Skapad: 2015-08-21. Ändrad: 2015-10-27  

Att följa och förstå barns matematiska resonemang

Anna-Ida Säfström

Inom ramen för mitt avhandlingsarbete utvecklade jag ett ramverk för att analysera hur matematisk kompetens uttrycks i praktiken. Under detta seminarium vill jag diskutera vilka möjligheter och begränsningar ett sådant ramverk medför, speciellt i relation till att skapa matematisk mening i barns aktiviteter.