Berner Lindström

Berner Lindström

Berner Lindström kommer att berätta om
Fingu – a game to support children’s development of arithmetic competence: Theory, design and empirical research

Aritmetikprojekt - CoDAC (Conditions and tools for Development of Arithmetic Competences)

Spel på surfplatta kan utveckla den matematiska förståelsen

»»» Obs att du behöver anmäla dig till respektive seminarium.

BilagaStorlek
Image icon blindstrom.jpg19.72 KB