Inga enkla samband mellan lärarutbildning, undervisning och resultat i matematik

 

Vi har tidigare informerat om en intressant konferens som ägde rum i USA i maj i år med rubriken The Mathematical Knowledge for Teaching (K-8): Why, What and How?

En av föreläsarna var Jim Hiebert från University of Delaware som besökte Sverige år 2000. Han medverkade bl a på SMaLs sommarkurs i Mullsjö och har skrivit flera artiklar i Nämnaren. Hiebert ansvarade för matematikdelen i TIMSS Video Study 1999.

Hans föreläsning i Berkeley  –  What Evidence Exists About the Relationship Between Teachers' Knowledge of Mathematics and Student Achievement? – byggde på en Power Point-presentation som han för NCM:s räkning kompletterat så att det skall bli lättare att ta del av innehållet.

Hiebert skriver bl a i sin sammanfattning:

– No clear patterns are detected in the TIMSS 1999 data between teachers' mathematical preparation and teaching practice or student achievement. This undercuts the myth of a simple and clear connection.

– An especially interesting finding from other cross-cultural work (especially regarding teacher practices in some Asian countries) suggests that the mathematics knowledge teachers use in practice might be developed as much from engaging in reflective practice as from formal preparation programs.

Hieberts presentation (pdf, ca 145K), ...