Högskoleförberedande kurs i matematik

 

Dags för prov i unik kurs. NYSTRÖMSKA SKOLAN.
Under veckan har flera mattekvällar inför provet i den unika och lokalt utformade kursen matematik H anordnats. Kvällskurserna har letts av anstiftaren Peter Holgersson. Matte H gör Nyströmska helt unikt och är sannolikt en av de mest omfattande högskoleföreberedande (därav H) matematikkurserna i hela Sverige. Nästa år kommer kursen genom ett samarbete med Linköpings tekniska högskola även att erbjudas till elever i Norrköpings kommun. Kursen ersätter då matematik F som lades ner på grund att bristande elevunderlag. Matematik H ser däremot ut att gå en ljusare framtid till mötes då kursen redan har närmare 100 elever anmälda till nästa års studier.

Norrköpings Tidningar, 2004-03-26