Högre arbetslöshet bland nya lärare trots lärarbrist

 

Läs artikel i GP ...

Citat från artikeln:

– På sikt menar jag att det är lika farligt att låta barn undervisas av obehöriga lärare som att en patient behandlas av en obehörig läkare, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund, till TT och tillägger att i årskurs 7-9 har cirka nio procent av matematiklärarna inte en enda högskolepoäng i matematik. Förbundet efterlyser en skärpning av skollagen för vad obehöriga lärare får göra, vissa arbetsuppgifter som betygssättning och utvecklingssamtal bör vara förbehållna kvalificerade lärare.

Regeringen håller med LR om kravet på fler behöriga lärare men uppfyller inte förbundets alla önskemål i förslaget till ny skollag. Kraven på när en obehörig lärare får anställas är tillräckligt tuffa redan i dag, anser Johnny Nilsson, skolministerns statssekreterare, men det kommer skärpta krav på att en behörig lärare måste stödja den obehöriga när betygen ska delas ut.

Kommentar
En fråga man kan ställa sig är varför inte motsvarande krav på skärpning införs om stöd till den obehöriges undervisning. Ett sådant stöd borde kanske staten finansiera om man inte lyckats utbilda tillräckligt antal behöriga lärare? Vi har tidigare informerat om att Riksrevisionen fn granskar statens insatser för lärarbehörighet. Enligt planerna skall granskningen vara avslutad i september 2005.

Läs vidare i undersökningen "Brist, balans eller överskott" från Lärarnas Riksförbund ...