Nyförvärv juni, 2014

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.

Björnsson, M. (2014). Grundskolan i internationella kunskapsmätningar [Elektronisk resurs] : kunskap, skolmiljö och attityder till lärande. Stockholm, Skolverket.