Nyförvärv april - maj, 2014

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.

Campbell, P. F. and National Council of Teachers of Mathematics. (2013). The elementary mathematics specialist's handbook. Reston, Va., National Council of Teachers of Mathematics.

Koestler, C., M. D. Felton, et al. Connecting the NCTM process standards and the CCSSM practices.

Smith, M. S., M. K. Stein, et al. (2014). 5 undervisningspraktiker i matematik : för att planera och leda rika matematiska diskussioner. Stockholm, Natur & Kultur.

Wieman, R., F. Arbaugh, et al. (2013). Success from the start : your first years teaching secondary mathematics. Reston, VA, NCTM.

Yang Hansen, K. (2014). Northern lights on TIMSS and PIRLS 2011 : differences and similarities in the Nordic countries. Köpenhamn, Nordic Council of Ministers.