Nyförvärv april, 2014

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Campbell, P. F. and National Council of Teachers of Mathematics. (2013). The elementary mathematics specialist's handbook. Reston, Va., National Council of Teachers of Mathematics.

Wieman, R., F. Arbaugh, et al. (2013). Success from the start : your first years teaching secondary mathematics. Reston, VA, NCTM.