Nyförvärv mars, 2014

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Delacour, L. and Malmö högskola. Fakulteten för lärande och samhälle (2013). Didaktiska kontrakt i förskolepraktik : förskollärares transformering av matematiska mål i ett läroplansdidaktiskt perspektiv. Malmö, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola.

Liljekvist, Y. and Karlstads universitet. Institutionen för pedagogiska studier (2014). Lärande i matematik : om resonemang och matematikuppgifters egenskaper. Karlstad, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Pedagogiskt arbete, Karlstads universitet.

Mattsson, L. (2013). Tracking mathematical giftedness in an egalitarian context. Gothenburg, Department of Mathematical Sciences, University of Gothenburg.

Viirman, O. and Karlstads universitet. Institutionen för matematik och datavetenskap (2014). The function concept and university mathematics teaching. Karlstad, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Matematik, Karlstads universitet.