Nyförvärv februari, 2014

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Aguirre, J., K. Mayfield-Ingram, et al. (2013). The impact of identity in K-8 mathematics learning and teaching : rethinking equity-based practices. Reston, VA, The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

Brown, S. I. (2013). Insights into mathematical thought : excursions with distributivity. Reston, VA, National Council of Teachers of Mathematics.

Byrne, T. and D. Sellars (2013). What really counts : case studies of adult numeracy practice in Ireland. Dublin, National Adult Literacy Ageny.

Chval, K. B., J. Lannin, et al. (2013). Putting essential understanding of fractions into practice in grades 3-5. Reston, VA, The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

Damlamian, A., J. F. Rodrigues, et al. (2013). Educational interfaces between mathematics and industry : report on an ICMI-ICIAM-Study. New York, Springer.

Fennell, F. M., W. R. Speer, et al. (2013). Defining mathematics education : presidential yearbook selections 1926-2012 : seventy-fifth yearbook. Weston, VA, National Council of Teachers of Mathematics.

Frejd, P. and Linköpings universitet. Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2014). Modes of mathematical modelling : an analysis of how modelling is used and interpreted in and out of school settings. Linköping, Faculty of Educational Sciences, [Department of Behavioural Sciences and Learning], Linköping University.

Häggblom, L. (2013). Med matematiska förmågor som kompass. Lund, Studentlitteratur.

Kader, G., T. Jacobbe, et al. (2013). Developing essential understanding of statistics for teaching mathematics in grades 6-8. Reston, VA, The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

Lindekvist, A.-L. (2013). Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer. Stockholm, Natur & kultur.

Lo, M. L. (2014). Variationsteori : för bättre undervisning och lärande. Lund, Studentlitteratur.

McCoy, A. C., J. Barnett, et al. (2013). High yield routines for grades K-8. Reston, VA, National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

Peck, R., R. Gould, et al. (2013). Developing essential understanding of statistics for teaching mathematics in grades 9-12. Reston, VA, The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

Small, M. (2014). Uncomplicating fractions to meet common core standards in math, K-7. New York; Reston, Virginia, Teachers College Press ;National Council of Teachers of Mathematics.

Sterner, G., Helenius, O. & K. Wallby . (2014). Tänka, resonera och räkna i förskoleklass. Göteborg, NCM, Göteborgs universitet.