Litteratur

På denna sida kommer vi att presentera litteratur som vi bedömer vara av relevans och intresse för lärare som arbetar med barn i förskoleåldern. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt och vi tar gärna emot förslag på litteratur att presentera här.


Problemlösning som utgångspunkt
Palmér, H. & van Bommel, J. (2015)
ISBN 9789147117154
Boken Problemlösning som utgångspunkt delar författarna med sig av sina erfarenheter från att arbeta med problemlösning i förskoleklass. Genom sin forskningsstudie visar de att det är möjligt, önskvärt och roligt, för både elever och lärare, att låta matematikundervisningen ha sin utgångspunkt i problemlösning..


Tänka, resonera och räkna i förskoleklass
Sterner, G., Helenius, O. & Wallby, K. (2014)
ISBN 978-91-85143-25-2
Boken riktar sig till lärare som undervisar i matematik i förskoleklass men är också relevant för dem som undervisar i grundskolans tidiga årskurser. Boken innehåller såväl konkreta, tematiskt ordnade aktiviteter som teoriavsnitt om hur barn utvecklar sin förståelse för tal och räkning.

Läs mer...


Leka och lära matematik ute.
Wejdmark, M. & Molander, K. m fl. (2007).
ISBN: 9789197910897.
Matematik är mycket mer än siffror och tal på ett papper. Med förskolebarnen passar det utmärkt att arbeta med språket, grundläggande begrepp, sortering och mönster ute och i lekform. Leka och lära matematik ute i förskolan innehåller en samling övningar som lekfullt tränar detta, och passar att utföra på förskolegården eller i närmaste skogsdunge. Boken är på 120 sidor och aktivitetskort ingår.
Läs mer...


Ett och två stå på tå – matematik för de yngsta i förskolan
Devold, E. (2010)
ISBN 9789127421530
Ett och två – stå på tå är en praktiskt inriktad bok om hur du på ett lekfullt sätt kan introducera matematik för de yngsta barnen i förskolan. Du får hjälp med att upptäcka och utveckla matematiken i förskolans vardag tillsammans med barnen. Matematiken finns överallt − i barnets eget utforskande av omvärlden, i de gemensamma aktiviteterna med lek, spel och sång, men också i vardagssysslorna som när barnen ska klä på sig och duka bordet.


Rutan och Randan
Palm, L (2015)
ISBN 978-91-85143-25-2
Materialet består av fem berättelser med matematiskt innehåll. Varje bok tar upp ett matematiskt område ur förskolans läroplan. I varje bok finns reflekterande frågor och tips på hur pedagogen kan arbeta vidare med innehållet. Tanken är att böckerna kan läsas högt av en pedagog, till exempel som en introduktion av ett matematiskt område. Böckerna tar upp områdena: Sortera, Mängd, Mätning, Mönster och Läge.


Aktivitetskort för förskolan i matematik
Ahnstedt, M & Kraft, A (2013)
ISBN 9789127429437
Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten med ett genomtänkt matematiskt innehåll. De kan också användas till spontana aktiviteter du ska kunna rycka ett kort och göra en aktivitet, och veta att det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen.

På ena sidan av kortet finns aktiviteten som ska genomföras i barngruppen beskriven. Aktiviteten är skriven med barnet som mottagare och det finns bilder på kortet som förstärker innehållet.

På andra sidan av kortet finns information till dig som pedagog. Här står det vilket övergripande mål aktiviteten har och med vilka metoder aktiviteten ska genomföras. Det finns tydliga instruktioner för hur aktiviteten ska göras och vilket material som behövs.

Korten levereras i en låda, sorterade efter de matematiska områdena Mängder och tal, Mätning, Rum och läge och Former och mönster. Varje område inleds med ett flikkort som har en innehållsförteckning över korten och en lista med begrepp som hör till området.


Ska vi leka matte?
Dahl, K (1998)
ISBN 978-91-85143-25-2
Mycket av det som Anton och Julia gör är faktiskt rena matten. De hoppar hage, målar clowner, gör godis och leker gissningslekar. De hjälper varandra att hitta lösningar. För ibland är matte lite finurligt. Men det är ju det som är spännande också. Kristin Dahls tredje mattebok vänder sig till de yngre barnen, från sex år och uppåt. Perfekt för familjen att leka tillsammans.


Hur många djur?
Engström, S (2015)
ISBN:9789186599508
Hur många djur? väcker intresse för att tänka och formulera sig matematiskt. Här stimuleras barnet att dra egna slutsatser med hjälp av den information som finns i bilderna tillsammans med sina egna förkunskaper.

Dina svar och funderingar kanske inte är de samma som bokens. Det gör inget. Det finns många riktiga svar. Det viktiga är att få samtala, räkna och fundera tillsammans!


Mattesånger
Wallentin, J. (2014)

Hur lång är en ko? Orkar djungelmyran äta upp en fjärdedels banan?
Vilka är Tiokamraterna som alltid håller ihop?
På ett lekfullt sätt får vi möta grundläggande matematiska begrepp och reflektera över tid och rum i sällskap med barnmusikduon Smultron & Sång.
I MATTESÅNGER kan vi sjunga och följa med i lätta rörelser.
Boken ( med CD ) innehåller sångtexter, rörelsetips och inspirerande bilder.
De specialskrivna sångerna är lämpliga att använda i förskola, förskoleklass och grundskolans lägre årskurser.
Alla sångerna är skrivna av musikern och utbildade läraren Bosse Sjöbom.


På tal om matte i förskoleklassens vardag
Dahl, k & Rundgren H (2004)
ISBN 9789125040030
Matematiken i skolan håller på att förändras. Spännande tankar och nya synsätt börjar ta form, både i debatten och ute i skolorna. Enligt läroplanerna ska matte finnas med hela vägen från förskola till gymnasium. Den här boken koncentrerar sig på matten i sexåringarnas förskoleklass.

På tal om matte är upplagd som en dag i förskoleklassen. På så sätt kan matematiken komma in i allt det man ändå ska göra varje dag – på väg till förskolan, när man kommer dit, vid samlingen, fruktstunden, som lekar inne och ute. Och mycket mer. I nästan allt är matte inblandat! Boken beskriver enkla och lekfulla aktiviteter som kan fånga upp matematiken i vardagen och göra matte till något lustfyllt.

Matte blir till exempel att sortera, klassificera och para ihop, att mäta och väga, att se och beskriva symmetrier, mönster och proportioner. Och i sin tur kan detta arbetssätt ge upphov till samtal om form, storlek, siffror, tid, planering, pengar, avstånd, perspektiv, lägesord och antal.

På tal om matte vänder sig i första hand till pedagoger i förskoleklasser, men kan även användas i årskurs 1-3.

På tal om matte ingår tillsammans med Alla talar om matte, Matte på burk och Mattemusik i UR:s stora satsning på matematik i förskola och de första skolåren.


Mattemusik- en metod för ämnesintegrerat lärande
Ebbelind, A & Löfgren, B (2010)
ISBN 9789125090257
Mattemusik är en arbetsmetod årskurs F–3 som har utvecklats av matematikläraren Andreas Ebbelind och musikläraren Bitten Löfgren. Genom att arbeta samtidigt med matematik och musik får barnen tillfälle att lära sig med alla sinnen. När de sjunger och dansar till sången "Treans vals", lär eleverna till exempel känna valsens taktart (tre-takt) samtidigt som de genom sångtexten repeterar in treans tabell på ett lekfullt sätt. Och kunskapen upplevs med hela kroppen, vilket gör att den blir mycket lättare att minnas.

Boken kan användas av matematik- och musiklärare som vill samarbeta, men även av pedagoger som på egen hand vill hitta en ny och fördjupande infallsvinkel på sitt eget ämne. Och man behöver inte kunna spela och sjunga för att kunna jobba med mattemusik. Till boken finns en cd-skivan Mattelåtar med de 34 mattesångerna, både med och utan sång (beställs separat).


Alla talar om matte redan i förskolan
Gottberg, J & Rundgren, H (2006)
ISBN 9789125060021
Barn leker spontant med tal och funderar över antal, tid, mängd, störst och först. Men hur skapar man situationer där barnen utvecklas och lär sig något utifrån den nyfikenheten? Vad är egentligen matematik? Var hittar man matten i vardagen, leken och fantasin?

I Alla talar om matte intervjuas elva personer om sin syn på matematiken och hur man kan arbeta med den i förskolan. Utifrån olika synvinklar beskriver här pedagoger, forskare, didaktiker och inspiratörer hur vi kan ge barnen en bra matematisk grund att stå på. Några intervjuade betonar hur viktigt det är med språket, ordförrådet, begreppen och kommunikationen. Andra talar gärna om mönstren, leken och skönheten inom matematiken. I varje kapitel finns ett avsnitt där de intervjuade delar med sig av sina bästa tips. Matematiken finns redan hela tiden runt barnen – men vi vuxna behöver göra den synlig och utmana barnens tänkande.

Alla talar om matte ingår tillsammans med På tal om matte, Matte på burk och Mattemusik i UR:s stora satsning på matematik i förskola och de första skolåren.


Matte på burk - en arbetsmetod för förskolan
Thisner, A. (2015)
ISBN 9789198070484
I Matte på burk beskrivs hur man kan arbeta med tolv burkar – en för varje antal 0–10 och en som utgår från sången ”En liten båt blir ofta våt” som de flesta förskolebarn kan. Burkarna kan användas på olika sätt utifrån barnens ålder och kunskapsnivå, och öppnar vägen till en mängd lekfulla matteaktiviteter. De ger även språklig träning eftersom det till varje burk finns ramsor och sånger att arbeta med. Matematik i förskolan handlar inte i första hand om siffror och räkning, utan om att i lekens form sortera, träna taluppfattning och lära sig grundläggande begrepp som större/mindre, först/sist, framför/bakom osv. Och inte minst viktigt: att väcka nyfikenheten och få syn på det roliga i matematiken.

Matte på burk ingår tillsammans med På tal om matte, Alla talar om matte och Mattemusik i UR:s stora satsning på matematik i förskola och de första skolåren. Själva matteburkarna finns i form av två materialsatser som beställs separat.


Hur många barn?
.Engström, S (2014)
ISBN:9789144105833
Boken Hur många barn vill väcka barnets intresse för att tänka och formulera sig matematiskt. Här får barnet dra egna slutsatser genom att använda sig av bildernas information tillsammans med sina befintliga förkunskaper. Svaren och tankarna du får kanske inte stämmer med det som boken visar. Det gör inget. Det finns många riktiga svar. Det viktiga är att ni samtalar, räknar och funderar tillsammans!


Hur många har du?
Engström, S (2014).
ISBN:9789186599508
Hur många har du? väcker intresse för att tänka och formulera sig matematiskt. Här stimuleras barnet att dra egna slutsatser med hjälp av den information som finns i bilderna tillsammans med sina egna förkunskaper.
Dina svar och funderingar kanske inte är de samma som bokens. Det gör inget. Det finns många riktiga svar. Det viktiga är att få samtala, räkna och fundera tillsammans!


Den lustiga lilla gubben
Cohen, N. (2012)
ISBN: 9789144088044
.Ingen vanlig räknesaga!
Här gäller det att hänga med och räkna ut vilket uppslag man ska bläddra till. Annars blir sagan en helt annan saga, eller ingen saga alls ...

Du börjar läsa sagan på första sidan, men sedan ska du bläddra till det uppslag vars siffra du får genom att svara på räknegåtan. Fortsätt så genom hela boken. Om du kommer tillbaka till ett uppslag du redan läst, eller om det bara finns ett stort frågetecken, så har du räknat fel någonstans och får börja om från början igen.

Den lustiga lilla gubben har blandade övningar med tal upp till 16.


Den lustiga lilla gubben och rymdvarelserna
Cohen, N. (2012)
ISBN:9789144086729
Den lustiga lilla gubben och rymdvarelserna är en fristående fortsättning på Den lustiga lilla gubben. Precis som i första boken måste du här lösa räknegåtor för att ta dig framåt i sagan som denna gång bl.a. handlar om busiga katter, rymdvarelser och väldigt många pannkakor.

Passar för räknesugna barn 5-9 år.


Så mattefrön Matematik i förskolan
Andersson, B-M & Kowalski, S. (2010)
ISBN 9789162299293
Så mattefrön är en inspirerande bok till dig som vill börja arbeta med matematik i förskolan. Den är fylld med råd och tips samt mängder av matematiska övningar. I slutet av boken finns några sidor med laborativt material att klippa ut och laminera.

Matematik är inget enskilt arbete, utan något som följer med barnen hela dagen, i lek, samtal och upptäckter. Med utgångspunkt i läroplanen har författarna inventerat vad i vardagen som har en matematisk struktur som är bra att ta tillvara. I Så mattefrön delar de med sig av sina erfarenheter från många års arbete med matematik i förskolan och berättar hur de har gått tillväga för att göra matematiken synlig.


Mattelekar för förskola och F-klass
Pica,R. (2012)
ISBN:9789173152914
I Mattelekar för förskola och F-klass går leken hand i hand med matematiken.
I 97 olika aktiviteter får barnen med hjälp av lek, musik, ramsor och rörelser stifta bekantskap med grundläggande matematiska begrepp.
Författaren betonar sambandet mellan matte, motion och musik. Barnen får möjlighet att lära med hela kroppen och med alla sinnen. Basen i övningarna är hela tiden barns inbyggda lust att leka.
Lekarna är sorterade under sex matematiska områden: Kvantitativa begrepp, Att känna igen siffror, Räkning, ett/ett-förhållande och mätning, Enkel geometri, Ordningsföljd och mönster samt Att räkna.
Inom varje område får pedagogen förslag på ett stort antal aktiviteter, sorterade från enklare till svårare nivå. Många övningar går att göra helt utan material, de övriga kräver endast enkel utrustning som oftast finns till hands.


Roligt med former
Charner,K. (2012)
ISBN:9789173153102
Roligt med former innehåller 95 aktiviteter där grundtanken är att stimulera barnens intresse för enkel geometri. De är utformade för att hjälpa barnen att utveckla sin lust för lärande och samtidigt ge de kunskaper och färdigheter som alla barn behöver under kommande förskole– och skolår.

Leklust och skaparglädje är den gemensamma nämnaren för övningarna, vare sig det handlar om att bli en ”figurdetektiv” eller lära sig en ny kvadratsång …

Aktiviteterna är uppdelade i olika avdelningar, som t ex Bild, Drama, Utelek, Samling osv.

Varje avdelning inleds med de enklaste övningarna för de yngsta barnen, och blir sedan successivt mer avancerade. Du som förskolepedagog kommer känna vilken nivå som passar just din grupp. Du kan också välja om ni vill använda ett tema i taget, eller växla mellan olika avdelningar.

Aktiviteterna i boken är alla skrivna av förskollärare och personer som själva arbetar med yngre barn.


Tal: och de fyra räknesätten
Sollerval, H (2007)
ISBN 9789144045276
Denna bok riktar sig till dig som är intresserad av att bredda och fördjupa dina kunskaper i matematik. Den är särskilt skriven med tanke på att kunna användas inom svensk lärarutbildning. Genom metodisk variation mellan matematikens olika representationsformer erbjuds du många spännande infallsvinklar och sätt att arbeta med talen och de fyra räknesätten.Du som vill bli, eller som redan är matematiklärare, vet att du behöver förstå hur barn resonerar och tänker för att kunna möta dem i deras lärandeprocesser. I denna bok finner du många vägar in i matematiken och vägar som leder vidare till en djupare och brett förankrad förståelse, samma vägar som dina elever kan komma att möta.


Att undervisa barn i förskolan
Doverborg, E., Pramling, N., & Pramling Samuelsson, I. (2013)
ISBN 978-91.47-11132-9
Författarna presenterar ett antal konkreta principer som är viktiga för att förskollärare ska kunna stötta barns lärande och utveckling. De utgår från förståelsen att lärande och utveckling handlar om att urskilja och skapa mönster som också fungerar bortom här-och-nu-situation. Principerna stöds av empiri från skilda forskningsstudier som fokuserar olika innehållsfält. Boken vänder sig i första hand till blivande och verksamma förskollärare.

Läs mer...


Matematik för alla Aktiv matematik från förskoleundervisning till förskoleklass
Kajetski, T. och Salminen, M. (2013)
ISBN 978-91-44-08527-2
Ur baksidestexten: Syftet med den här boken är att göra matematiklärandet hos barn i förskoleåldern mer glädjefullt och att erbjuda matematik för alla.

Matematiklärandet kan främjas genom att man utnyttjar barns naturliga sätt att agera. Under förskoletiden uppnår barn goda matematiska färdigheter om de vuxna vet hur de förmatematiska färdigheterna är uppbyggda och om de arbetar systematiskt.

I aktiv matematikundervisning används olika redskap på ett mångsidigt och målinriktat sätt. Det ger barnet stöd för det individuella lärandet.ch Förklara. Dess sex matematiska aktiviteter har beskrivits av Alan Bishop och återfinns i bakgrundstexterna till förskolans reviderade läroplan.
I denna bok ges konkreta exempel på hur dessa aktiviteter kan komma till uttryck i förskolans verksamhet. Varje aktivitet är också beskriven med en kort inledande text.

Läs mer ...


Förskolans matematik
Doverborg, E. m. fl. (Red.) (2013)
ISBN 978-91-85143-23-8
NämnarenTema 9 behandlar förskolans matematik. Artiklarna är samlade under rubrikerna Leka, Räkna, Mäta, Lokalisera, Konstruera och Förklara. Dessa sex matematiska aktiviteter har beskrivits av Alan Bishop och återfinns i bakgrundstexterna till förskolans reviderade läroplan. I denna bok ges konkreta exempel på hur dessa aktiviteter kan komma till uttryck i förskolans verksamhet. Varje aktivitet är också beskriven med en kort inledande text.

Läs mer ...


Vad räknas i förskolan? Matematik 3-5 år
Björklund, C. (2013)
ISBN 978-91-44-08488-6
Ur baksidestexten: I Vad räknas i förskolan? beskriver författaren grundläggande förmågor i matematik som barn utvecklar i samspel och kommunikation med andra. Boken bygger på den internationella forskningen inom området och ny praxisnära forskning från nordisk förskoleverksamhet. Autentiska exempel från verksamheten varieras med teoretiskt förankrad diskussion i syfte att ge läsaren stöd för sin professionsutveckling. Med ökade kunskaper om matematiska förmågor och färdigheternas grunder har lärare en större beredskap att möta och stödja varje barns lärande och utveckling.

Läs mer ...


Matematik i förskola och förskoleklass
Johansson, B. (2013)
ISBN 9789189040809
Förlagets presentation: Talradsteorin presenteras med anpassning till undervisning i förskola och förskoleklass. Sammanställning av aktuell forskning på området. Rötterna till dagens uppfattningar om hur den tidiga undervisningen i matematik ska bedrivas. Förslag till övningar i talserie och siffror.

Läs mer ...


Lärplatta och matematik Vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass
Olsson, E. (2013)
ISBN 978-91-86611-59-0
Ur baksidestexten: Surfplatta, lärplatta eller läsplatta? I boken Lärplatta och matematik är det arbetet med barnen i förskola som är utgångspunkten, men självklart passar många av aktiviteterna och idéerna också i förskoleklass och uppåt.

Läs mer ...


Lekfull matematik i förskolan
Kärre A. (2013)
ISBN 978-91-9808-494-8
Ur baksidestexten: Matematiken finns överallt i förskolans vardag, inte bara när barnen lär sig räkna. Som pedagog behöver man bara ta på sig matematikglasögonen för att se den!
Med läroplanens mål i fokus vill Anna Kärre inspirera andra pedagoger att utveckla sitt matematikarbete. Hon beskriver hur hon och hennes kollegor har gått från skepsis till lustfyllt lärande, och hur de nu fångar upp barns matematiska funderingar mitt i vardagsrutinerna. I Lekfull matematik i förskolan går hon också igenom matematikens olika områden och ger konkreta exempel på hur barnen i hennes förskola utforskar ämnet.

Läs mer...


Skapande förskola. Matematik
Grieg, C. (2013)
ISBN 978-91-44-08929-4
Ur bakdsidestexten: Skapande förskola – matematik är full av kreativa och praktiska aktiviteter som stimulerar till matematiska reflektioner i den dagliga verksamheten i förskolan. Boken innehåller en mängd förslag på hur vi på ett medvetet sätt kan kombinera lek och lärande, utan att det sker på bekostnad av den fria leken.

Läs mer...


Förskoleklassens didaktik
Möjligheter och utmaningar
Herrlin, K., Frank, E. & Ackesjö,H. (2012)
ISBN 978-91-27-13242-9
Från förlagets webbplats: I Förskoleklassens didaktik knyts en didaktisk bro mellan förskola och skola. Hos sexåringar av i dag framträder både en begynnande läs- och skrivförmåga och en matematisk förmåga. För att barnen ska fortsätta att utveckla dessa förmågor i förskoleklassen behöver läraren känna till det centrala innehållet inom dessa ämnesområden. Först då kan de styra arbetet i rätt riktning. Inledningsvis ges teoretiska perspektiv på bland annat lek och lärande, vilket vävs samman med verksamhetsknutna exempel där kopplingar görs till svensk- och matematikämnets didaktik.

Läs vidare...


Hur många plommon ryms i Majas mage?
- matematikundervisning i förskolan
Olofsson, B. (2012)
ISBN 978-91-9790-236-6
Ur baksidestexten: Matematik handlar om allt från att klättra i träd till att sätta på sig ett par fingervantar. När barnen i förskolan sorterar, räknar och jämför, växer deras kunskaper kring olika matematiska begrepp.

Läs vidare...


Teknik & matematik i förskola och förskoleklass
Tidningen Förskolan (2012)
ISBN 978-91-9790-238-0
Ur baksidestexten: Har du tänkt på hur mycket teknik och matematik som redan finns i förskolans vardag? Vad matematik är för de allra yngsta? Och hur man kan utveckla matematik och teknik i förskoleklassen?
Här hittar du exempel på hur du kan utmana och inspirera barnen genom att fånga lärandet i stunden.

Läs vidare...


Matteskatten
Matematik i förskolan
Eriksson, Rose-Marie (2010)
ISBN 9789140672469
I boken beskrivs ett konkret arbetssätt där barnen får möta matematiken i kombination med utomhuspedagogik, lek och rörelse, utan att det känns skolaktigt. Genom att fånga lärandet i leken kan du som pedagog visa barnen möjligheter och leda dem i deras matematiska utveckling.
Bokens syfte är att ge pedagoger i förskolan kunskap och inspiration till ett lekfullt matematikarbete som känns meningsfullt, utvecklande och roligt för såväl barn som vuxna. Genom arbetssättet ges även föräldrar insyn i verksamheten.

Läs vidare...En, två, många – om barns tidiga matematiska tänkande
Björklund, Camilla (2009)
ISBN: 978-91-47-01557-3
Ur baksidetexten: Även riktigt små barn har förmågor och färdigheter som är grundläggande för att räknefärdigheten ska utvecklas. I takt med att barnet får fler erfarenheter, och möter en mångfald fenomen och företeelser i omvärlden, utvecklas tänkandet mot en allt mer komplex förståelse av samband som kan beskrivas med matematiska begrepp och symboler. Läraren har en viktig roll i denna utveckling och kan skapa möjligheter men även begränsningar för barns lärande i förskolan.

Läs vidare ...Femma, sexa - det kommer en häxa>
Devold, E. H. (2009)
ISBN: 978-27-41643-7
Ur baksidetexten: Femma, sexa - det kommer en häxa är en introduktion till matematiska aktiviteter, spel och lekar i förskolan. I bokens första del presenteras centrala områden för den grundläggande matematikundervisningen: problemlösning, tal- och rumsuppfattning, mätning och geometri. I bokens andra del …

Läs vidare ...


Bland bollar och klossar matematik för de yngsta i förskolan
Björklund, C. (2008)
ISBN 978-91-44-05057-7
Barn möter i dag förväntningar om att de ska lära sig förstå och använda siffror, räknesätt, begrepp och strategier för problemlösning. Men långt innan barnen får undervisning i ämnet matematik tar det matematiska lärandet sin början. Grunderna läggs när det lilla barnet undersöker sin omvärld och samspelar med andra om likheter och olikheter, delar och helheter samt begrepp och symboler.

Det forskningsmaterial som boken bygger på är ett stort antal episoder hämtade ur aktuell förskoleverksamhet med ett-, två- och treåringar. Med dessa episoder som bas presenterar och diskuterar författaren både hur matematiken ter sig för barnen och hur deras lärande kan utmanas och utvecklas av uppmärksamma vuxna. Boken öppnar för nya upptäckter av matematik i vardagen och väcker diskussion kring den tidiga matematikinlärningen och lärares möjligheter att stödja de yngsta barnens lärande.

Boken vänder sig i första hand till blivande och verksamma lärare och ledare i förskolan, men också till forskare och andra med intresse för små barns lärande i matematik.

Läs vidare ...Hur långt är ett äppelskal?
Persson, A. & Wiklund, L. (2007)
ISBN: 978-91-47-05358-2
Ur baksidetexten: Vi vill berätta om de möjligheter till lekfullt och meningsfullt lärande som ryms inom förskoleklassen som skolform, och om det tematiska arbetssätt som blivit vår drivkraft och skänkt mening år vårt pedagogiska arbete. Två delar beskrivs mer ingående. Det ena är matematik, som ofta haft en stark koppling till skolan. Vi vill lyfta fram den matematik som kan finnas i barns vardag. Den andra delen är språk och språkutveckling.

Läs vidare ...Små barns matematik
Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare
Doverborg, E. & Emanuelsson, G. (Red.) (2006)
ISBN 91-85143-04-7
Boken är skriven för lärare i förskola, förskoleklass och tidiga skolår, för lärarutbildning och kompetensutveckling, samt för föräldrar.

I 14 kapitel med 130 illustrationer beskrivs mål, innehåll och genomförande av ett pilotprojekt i matematik 2003-2004 med ca 100 lärare i förskolan. Arbetet tog sikte på att följa hur barn i åldern 1-5 år tillsammans med sina lärare och handledare från NCM utvecklade intresse för och kunnande i och om matematik. I boken beskrivs hur kompetensutvecklingen, med teori och praktik varvad, stimulerade lärarna att utmana barnens matematiklärande. Innehåll är hämtat från förskolans vardag men är likväl relevant för förskoleklass och tidiga skolår.

Författarna redogör med egna reflektioner för spännande matematikupptäckter med nedslag i omfattande dokumentation och referenslitteratur.

Läs vidare ...Matematik i förskolan, NämnarenTema 7
Emanuelsson, G. & Doverborg, E. (Red.) (2006)
ISBN: 91-88450-38-4
Boken är skriven för lärare i förskola, förskoleklass och tidiga skolår, för lärarutbildning och kompetensutveckling, samt för föräldrar.

Artiklarna i boken är valda utifrån ett pilotprojekt, där Nämnarenartiklar ingick i litteraturstudierna vid kompetensutveckling av 30 arbetslag i förskolor på olika platser i Sverige. I ett 20-tal artiklar ges idéer och perspektiv kring matematik och barn i åldern 1-7 år.

Del 1 tar upp erfarenheter och exempel på intressant och stimulerande matematik och visar hur lärare kan utveckla eget kunnande om barns möten med denna.

Del 2 har fokus på barns upptäckter i vardagssituationer och aktiviteter med matematikinnehåll. Hur kan lärare utmana barns tänkande och skapa möjligheter att utveckla intresse och kunnande? Ett stort antal exempel på matematikarbete med barn presenteras.

Läs vidare ...
Alla talar om matte redan i förskolan
Gottberg, J. & Rundgren, H. (2006)
ISBN10: 91-25-06002-3
Ur baksidetexten: : I Alla talar om matte intervjuas elva personer om sin syn på matematiken och hur man kan arbeta med den i förskolan. Utifrån olika synvinklar beskriver här pedagoger, forskare, didaktiker och inspiratörer hur vi kan ge barnen en bra matematisk grund att stå på. Några intervjuade betonar hur viktigt det är med språket, ordförrådet, begreppen och kommunikationen.

Andra talar gärna om mönstren, leken och skönheten inom matematiken.
I varje kapitel finns ett avsnitt där de intervjuade delar med sig av sina bästa tips. Matematiken finns redan hela tiden runt barnen – men vi vuxna behöver göra den synlig och utmana barnens tänkande.

Läs vidare ...


Matematik, teknik och naturvetenskap - teori och praktik i förskolan
Tidningen Förskolan (2002)
ISBN: 978-91-47-05358-2
Ur baksidetexten: Det lustfyllda lärandet står i centrum när förskollärare och forskare ger exempel på hur de utvecklat arbetssätt där matematik, teknik och naturvetenskap är i fokus. Genom utmaningar och tillåtande problemlösning får barn förståelse för grundläggande matematiska begrepp och utvecklar tänkandet. Boken innehåller fantasifulla och inspirerande exempel på temaarbeten för yngre barn.

Boken finns på följande bibliotek ...Förskolebarn i matematikens värld
Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (2001)
ISBN: 91-47-04950-2
Ur baksidetexten: Omvärlden är full av situationer och möjligheter till att betraktas och sättas ord på i matematiska termer. För att barn ska få tillgång till dessa begrepp och uppfatta matematiken som meningsfull och lustfylld krävs lyhörda och medvetna pedagoger som själva ser möjligheterna i barnens vardag.

Läs vidare ...Matematik från början, NämnarenTema 4
Wallby, K., Emanuelsson, G., Johansson, B., Ryding, R. & Wallby, A.(red.) (2000)
ISBN 91-88450-20-1
Hur blir barns första möte med matematik till en upplevelse som ger förutsättningar för en positiv och lustfylld fortsättning? Hur får man eleverna att bli vetgiriga och nyfikna och få tilltro till sin egen förmåga?

Barns första erfarenhet av matematik i förskola och skola kan ha avgörande betydelse för deras fortsatta lärande. I den inledande undervisningen grundläggs barns inställning till matematik och även deras uppfattning om det egna lärandet och kunnandet. Matematik från början, nr 4 i NämnarenTEMA-serien, tar upp tidiga möten med matematik och beskriver erfarenheter och hur de kan utformas. Erfarna forskare och lärare ger både teoretisk bakgrund och praktiska exempel.

Boken tar sin utgångspunkt i kursplaner och läroplaner och visar hur förskola, förskoleklass och tidiga skolår kan ge spännande och fängslande matematikaktiviteter och utveckla barns lärande. Författarna lyfter fram variationen i barns erfarenheter och tänkande och ger många exempel på hur deras tankar och idéer kan tas tillvara. Exempel ges också på hur matematik i omvärlden kan synliggöras och ge upphov till spännande upptäckter, även för små barn.

Matematik från början stimulerar till erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete, till kompetensutveckling och vidare studier. Boken kan användas vid egen förberedelse och planering, vid diskussioner i personalgruppen och arbetslaget, vid fortbildning och grundutbildning. Genom att boken visar hur man kan arbeta praktiskt i det egna klassrummet och dessutom ger den bakomliggande teoretiska kunskapen fyller den ett länge känt behov inom svensk matematikdidaktisk utbildning för mycket unga elever.

Matematik från början är uppdelad i följande kapitel:

  • Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande, Ann Ahlberg
  • Att utveckla små barns antalsuppfattning, Elisabet Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson
  • Lekens lustfyllda lärande, Elisabet Doverborg
  • Att stimulera barns intresse för och upptäckter i matematik, Berit Bergius & Lillemor Emanuelsson
  • Att skapa möjligheter att förstå, Ingrid Olsson
  • Matematik och språk, Görel Sterner
  • En rik litteraturlista med hänvisningar till Nämnarenartiklar samt annan svensk och utländsk matematikdidaktisk litteratur avslutar boken.

Läs vidare ...Ska vi leka matte? Finurliga lekar och kluriga spel
Dahl, K. (1999)
ISBN: 9789177127352
Ur baksidetexten: Ska vi leka matte vänder sig till de yngre barnen, från sex år och uppåt. På ett lustfyllt sätt väcker den barnens nyfikenhet och många känner säkert igen sig i Mati Lepps varma illustrationer. Säkert lockar det många barn till egna stimulerande

Läs vidare ...


Innehåll: GS