Nyförvärv januari, 2014

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Beeley, K. (2013). 50 fantastic ideas for maths outdoors. London, Featherstone Education.

Chernoff, E. J. and B. Sriraman (2013). Probabilistic thinking : presenting plural perspectives. New York, Springer.

Doverborg, E., N. Pramling, et al. (2013). Att undervisa barn i förskolan. Stockholm, Liber.

Engvall, M. and Linköpings universitet. Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2013). Handlingar i matematikklassrummet [Elektronisk resurs] : en studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus. Linköping, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.

Kristín, B., F. Furinghetti, et al. (2012). "Dig where you stand" 2 : proceedings of the second International Conference on the History of Mathematics Education, October 2-5, 2011, New University of Lisbon, Portugal. Lisbon, UIED, Unidade de Investigação, Eduação e Desenvolvimento.

Singh, S. (2013). The Simpsons and their mathematical secrets. New York, NY, Bloomsbury USA.

Swedenborg, E. and Skandinaviska Swedenborgsällskapet (2013). Regelkonsten. Stockholm, Skandinaviska Swedenborgsällskapet i samarbete med Skebook.

Sverige Skolverket (2013). PISA 2012 : 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Stockholm, Skolverket.

Sverige. Skolverket (2013). PISA 2012 : 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap : resultaten i koncentrat. Stockholm, Skolverket.

Wallby, K. (red.) (2014). Matematikundervisning i praktiken. Göteborg, Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet.