Gymnasiets mål och högskolans förväntningar

 

En jämförande studie av matematikundervisningen.

De "försämrade förkunskaperna" i matematik hos nyantagna studenter vid de tekniska högskolorna har ett flertal strukturella orsaker visar en undersökning gjord vid KTH. Det finns ett stort stoffgap, material som högskolan förväntar sig som förkunskaper ingår inte gymnasiets kurser. Det finns också en kulturklyfta: t ex utgör räknefärdighet och kunskap om och förståelse av standardformler en omistlig del ett matematiskt kunnande på högskolan, kompetenser som inte alls har samma status i gymnasieskolans mål. Till bilden hör även att högskolans behörighetskrav i matematik, formella såväl som reella, har sänkts betydligt de senaste tio åren, utan motsvarande anpassning av de inledande matematikkurserna.

Läs vidare ...