Nyförvärv oktober, 2013

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Bennett, M. R. (2007). Neuroscience and philosophy : brain, mind, and language. New York, Columbia University Press.

Bjarnadóttir, K. (2013). Vegleiðsla til talnalistarinnar : þættir úr sögu stærðfræðimenntunar á Íslandi greinasafn. Reykjavík, Háskolaútgafán.

Björklund Boistrup, L. (2013). Bedömning i matematik pågår! : återkoppling för elevers engagemang och lärande. Stockholm, Liber.

Björklund Boistrup, L. (2013). Elever som skriver och ingriper : aktionsforskning om bedömning i matematik. Linköping, Linköpings kommun.

Carstensen, A.-K. and Linköpings universitet. Institutionen för teknik och naturvetenskap (2013). Connect [Elektronisk resurs] : modelling learning to facilitate linking models and the real world trough lab-work in electric circuit courses for engineering students. Norrköping, Department of Science and Technology (ITN), Linköping University.

Doverborg, E. (red.) et al. (2013). Förskolans matematik. Göteborg, Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet.

Doverborg, E. et al. (2013). Barn och matematik : 6 år. Göteborg, Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet.

Kajetski, T., M. Salminen, et al. (2013). Matematik för alla : aktiv matematik från förskoleundervisning till förskoleklass. Lund, Studentlitteratur AB.

Posamentier, A. S. (2013). 100 commonly asked questions in math class : answers that promote mathematical understanding, grades 6-12. Thousand Oaks, California, Corwin.

Östergren, R. (2013). Mathematical Learning Disability [Elektronisk resurs] : Cognitive Conditions, Development and Predictions. Linköping, Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.