Godkänt matematikprov behörighetskrav för engelska lärare

 

I England måste alla blivande lärare klara prov i matematik, läs- och skrivkunnighet och IT innan de får full certifiering (QTS - Qualified Teacher Status).

Läs artikel i Lärarnas tidning ...

Mer information om OECD-rapporten ...

Information om QTS - Qualified Teacher Status ...

Matematiktestets innehåll

Numeracy skills test
This ensures that you have a good grounding in the use of numeracy in the wider context of your professional role as a teacher. It does not assess the broader range of mathematical knowledge required to teach mathematics.

Each numeracy test covers the three areas of:
•  mental arithmetic;
• interpreting and using statistical information; and
• using and applying general arithmetic