Nämnarens adventskalender

 

Välkommen att fira ytterligare en advent med Nämnaren! Numera betraktar vi Nämnarens adventskalender som en tradition. För fjärde året i följd kommer den som en bilaga till årets sista nummer. Vi tycker det är roligt att göra den, och många av Nämnarens läsare och användare har – om vi tytt signalerna rätt – lika stort nöje av att använda den.

Vi har under de båda tidigare åren fått rapporter från lärare som med entusiasm berättar om hur de använder kalendern under adventstiden. Problemen är av varierande svårighetsgrad. En del kanske är för svåra för dina elever, en del för lätta. Men många elever kan arbeta med de flesta problemen, på olika nivåer.

Se också problemen som idéer, som du som lärare kan anpassa och förändra, så att de passar dina elever eller det stoff de just nu arbetar med.

Vi ger inget facit nu, men vi vill gärna ha elevlösningar. Vi kan publicerar dem på nätet, och då finns möjlighet för andra att se alternativa lösningar – att studera och jämföra med de egna lösningarna.