Nyförvärv sommaren, 2013

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Du Sautoy, M., K. Derecki, et al. (2011). The story of maths. [Australia], Time Life : Distributed by Direct Holdings,. This ambitious BBC Open University series offers clear, accessible explanations of important mathematical ideas but is also packed with engaging anecdotes, fascinating biographical details, and pivotal episodes in the lives of the great mathematicians.

Eastaway, R. and M. Askew (2013). Matematik för föräldrar : det enkla sättet att hjälpa ditt barn med matteläxan. Stockholm, Lind & Co.

Hansen, H. C. (2013). Matematik for lærerstuderende : Geometri : 1. - 6. klassetrin. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Hansen, H. C. (2013). Matematik for lærerstuderende : Geometri : 4. - 10. klassetrin. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Heiligman, D. and L. Pham (2013). The boy who loved math : the improbable life of Paul Erdos. New York, Roaring Brook Press. An introduction to the unconventional life of the eminent mathematician describes the phenomenal math talents he demonstrated from an early age while revealing how he was often stymied by everyday tasks.

Hodgen, J. and R. Marks (2013). The employment equation [Elektronisk resurs] : why our young people need more maths for today's jobs. London, The Sutton Trust.

Jess, K. (2013). Matematik for lærerstuderende : Tal, algebra og funktioner : 1. - 6. klassetrin. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Jess, K. (2013). Matematik for lærerstuderende : tal, algebra og funktioner : 4. - 10. klassetrin. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Liu, Y. and Karlstads universitet. Institutionen för matematik och datavetenskap (2013). Syllogistic analysis and cunning of reason in mathematics education [Elektronisk resurs]. Karlstad, Faculty of Health, Science and Technology, Mathematics, Karlstads universitet.

Olsson, E. (2013). Lärplatta och matematik : vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass. Nacka, Askunge Thorsén förlag.

Petersson, H. (2013). Problemlösningens grunder : matematisk metodik. Lund, Studentlitteratur.

Samuelsson, J. (2008). Den skicklige Matematikläraren. Linköping, Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet.Schou, J. (2013). Matematik for lærerstuderende : stokastik : 1.-10. klassetrin. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Sverige. Skolverket (2012). Utökad undervisningstid i matematik : hur en ökning av undervisningstiden kan användas för att stärka elevernas matematikkunskaper. Stockholm, Skolverket : Fritze [distribution].

Unga, J. (2013). Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in... [Elektronisk resurs] : matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet. Stockholm, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Ziegler, G. M. (2013). Do I count? : stories from mathematics. Boca Raton, CRC Press, Taylor & Francis Group.