Gemensam grund för matematikundervisning från förskola till gymnasieskola

 

En grupp ledande matematiker och matematikdidaktiker i USA med mycket olika uppfattningar om vad som behöver göras för att förbättra undervisning och lärande i matematik har nyligen träffats för att försöka komma fram till en gemensam grund. Man enades bl a om ställningstaganden kring tabellkunskaper, miniräknare, algoritmer, bråk, tillämpad matematik, undervisningsmetoder och lärares yrkeskunnande. Mötena resulterade i ett sammanfattande dokument som utgångspunkt för fortsatta diskussioner.

Om algoritmer enades man t ex om följande text samtidigt som man konstaterar att dålig undervisningen om algoritmer inte betyder att algoritmer i sig är dåliga.

Learning algorithms: Students should be able to use the basic algorithms of whole number arithmetic fluently, and they should understand how and why the algorithms work. Fluent use and understanding ought to be developed concurrently. These basic algorithms were a major intellectual accomplishment. Because they embody the structure of the base-ten number system, studying them can reinforce students' understanding of the place value system.

More generally, an algorithm is a systematic procedure involving mathematical operations that uses a finite number of steps to produce a definite answer. An algorithm can be implemented in different ways; different recording methods for the same algorithm do not constitute different algorithms. The idea of an algorithm is fundamental in mathematics. Studying algorithms beyond those of whole number arithmetic provides opportunities for students to appreciate the diversity and importance of algorithms. Examples include constructing the bisector of an angle; solving two linear equations in two unknowns; calculating the square root of a number by a succession of dividing and averaging.

Att bannlysa algoritmer i skolans matematikundervisning som ibland sker i den svenska debatten har alltså inget stöd bland dessa experter, tvärtom. Det har heller inget stöd i de svenska kursplanerna.

Det aktuella dokumentet är särskilt intressant med tanke på det förestående kursplanearbetet i grundskolan och gymnasieskolan i vårt land.

Läs vidare
Pressmeddelande från Utbildnings- och kulturdepartementet: Kursplanerna preciseras

Skolverket: Gy 07