Resultat 2005

 

Uppgifter, lösningar och "att arbeta vidare med"
Allt materiel från årets Känguru för nedladdning ...

Diplom
Här kan du hämta årets diplom ...

Resultat
Nu finns resultaten från årets Känguru tillgängliga – för respektive tävlingsklass.

För varje tävlingsklass presenterar vi de elever som har nått högst poäng. Sammanställningen bygger på de uppgifter som rapporterats in till oss. Om någon elev borde vara med på listan men inte rapporterats ber vi er ta kontakt med oss, epost: kanguru@ncm.gu.se.

Dessutom finns lösningsfrekvenser för de olika uppgifterna, samt poängfördelning på olika intervall.

Längst ner på denna sida finner du antalet rapporterade deltagare fördelat på de olika klasserna.

Ecolier ...
Benjamin ...
Cadet ...
Cadet gymnasiet ...
Junior ...
Student ...

Antal elever som rapporterats deltagit i de olika klasserna

Ecolier
Benjamin
Cadet
Cadet gymnasiet
Junior
Student

13 419
25 707
14 892
1 923
1 020
350