Nyförvärv maj, 2013

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.

Björklund Boistrup, L. and J. Samuelsson (2013). Betydelsen av tystnad : aktionsforskning om bedömning i matematik. Linköping, Utbildningskontoret.

Björklund Boistrup, L. and J. Samuelsson (2013). Smittande samtal mellan lärare och elev : aktionsforskning om bedömning i matematik i Norrköping ht 2012. Norrköping, Utbildningskontoret.

Bohlin, I. and Sverige. Ungdomsstyrelsen (2012). Fokus 12 : levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning. Stockholm, Ungdomsstyrelsen : Fritze [distributör].

Larsson, S. (2013). Vuxendidaktik : fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. Stockholm, Natur & kultur.

Livio, M. (2013). Brilliant blunders : from Darwin to Einstein - colossal mistakes by great scientists that changed our understanding of life and the universe. New York, Simon & Schuster.

McManaman, Y. and M. Droujkova (2013). Moebius noodles : adventurous math for the playground crowd. Cary, NC, Delta Stream Media.

Palmér, H. (2013). To become, or not to become, a primary school mathematics teacher. : A study of novice teachers' professional identity development. Växjö, Linnaeus University Press.

Rivera, F. (2012). Teaching and learning patterns in school mathematics : psychological and pedagogical considerations. New York, Springer.

Rye Ejersbo, L., L. R. Ejersbo, et al. (2013). Læsning i matematik : for dansk- og matematiklærere. Samsø [Kbh.], Matematik ;Nationalt Videncenter for Læsning.

Søndergaard, A., M. Andreasen, et al. (2013). Klar til at lære. Samsø, Matematik.

Unenge, J. and E. Thorslund (2011). Allt om tid -typ. Stockholm, Bonnier Carlsen.

Westling, B. and Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Punktskriftsnämnden (2012). Punktskriftens skrivregler för matematik och naturvetenskap. Johanneshov, Punktskriftsnämnden, Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB).