ArkivN - Länkar i Nämnaren

 

Nr 3, 2002

s 3 och s 7: Matematik från början
s 30: PISA
s 51: Elementa
s 57: Unga matematiker

Nr 4, 2002
s 55: SMDF
Se även s 56: Vi har läst
och s 58: Anslagstavlan

Nr 1, 2003
Anslagstavlan s 4 - 5

SMaL
ICME
Didaktikkurs

Övrigt
s 4 Matematikdelegationen
s 7 Lusten att lära med fokus matematik
s 24 Geometri och mönster

Nr 2, 2003

Anslagstavlan s 57
SMaL
ICME 10
Biennetten i Skövde
Matematikbiennalen 2004 i Malmö
Matematiksvårigheter

Övrigt
s 14 SALSA
s 21 GeoJava
s 29 Nationellt Centrum för Fysik
s 30 Lewis Carroll
s 41 Matematiska beskrivningar
Pentagram 1
Pentagon
Gyllene triangel
Pentagram 2
Pentagram 3

Historiska beskrivningar
Pentagram 4 (med reklamvarning)
Pentagram 5
Pentagram 6
Pentagram 7
Pentagram 8
Pentagram 9
Pentagram 10

Mysticism
Mysticism and Mathematics
Pentagram 11
Den stora (gyllene) pyramiden

s 55
Kägelsnitt
Gyllene Snittet
Fibonacci

s 56
PICME 10
Konferenser
SMDF

Nr 3, 2003
Anslagstavlan s 57

Gudrun Malmers stiftelse
Biennette i Sundsvall
Biennetten i Skövde
Matematikbiennalen 2004 i Malmö
Stipendier för läromedelsförfattare
Påverka Matematikdelegationen

Övrigt
s 25 Matematikkartor
s 31 Öppen matematiktävling
s 45 Grundgy i Halmstad
s 53 Mattekvadraten
s 53 Unga matematiker
s 54 DPL
s 56 - 57 Vi har läst
Matematisk kulturhistorie
Matematikdidaktiken i Sverige
Svenska kommitén för matematikutbildning
Svenska Nationalkommitttén för matematik
Flexible språkrom
s 58 SMDF

Nr 4, 2003

Anslagstavlan s 55
SMaL
Matematikbiennalen 2004 i Malmö
Madif
ICME 10

Nr 1, 2004
sid 1 artikel i DN
sid 2 Matematikdelegationen
sid 6 Matematik från början
Pdf med mer om projektet Matematik från början
sid 14 Matematikspaning
sid 21 Fainsilber
sid 27 artikel i DN
sid 37 Lesson study 1 Lesson study 2 Lesson study 3
sid 43 LessonLab Loveless
sid 49 och 50 Laksov

Anslagstavlan s 58 och 59
Nordiskt nätverk
ALM
Kompetensutveckling i matematikdidaktik
SMaL
Biennette i Göteborg
sid 60 ICME 10

Nr 2, 2004
sid 3 Matematikdelegationen
sid 19 och 29 Envariabelanalys med dialoger
sid 31 ALM-info
Pdf med mer om ALM-rapporter.

Anslagstavlans 36
SMaLs sommarkurser
Madeleine Löwings avhandling
Ny kurs för vuxlärare
Peter Nyströms avhandling
sid 42 Kursinfo 2003/2004
sid 43 Virtue
sid 52 KappAbel
sid 57 ICME 10
sid 60 Kängurusidan

Länkar i nr 3, 2004
s 43 KappAbel
SMaL
s 50 Bokförlaget KUB
Educating for the Future
s 54 Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik
Pilotprojektet - förskolans matematik
Konferens om vuxnas matematiklärande
Testning - till vilken nytta?
Matematikbiennette Stockholm
Matematikbiennett 2005, Pedagogen i Mölndal
Matematikdelegationen
Utbildningsdepartementet
s 58 Läs om Lärakademier på Myndighetens för skolutvecklings webbplats. Gå vidare på Kompetensutveckling och sen Lärakademier.
Klågerups Lärakademi
Länkar i nr 4, 2004
s 2 Skriv SOU 2004:97 på webbplatsens sökmotor

s 7 Se även Matematikdelegationen
s 21 Slagkraft – naturvetenskap på Liseberg
Forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik
s 41 Nordnorsk vitensenters solursida
s 60 icme10

Anslagstavlan s 61
SMaL:s årsmöte
Kartprojektioner
NORMA05
Laborativ matematik

Länkar i nr 1, 2005
s 12 PISA 2003
PISA internationellt
s 16 NO-uppgifter i TIMSS
s 17 Hur man svarar och varför det är viktigt att lämna synpunkter
SOU 2004:97 Att lyfta matematiken
s 54 Jordmätning
s 60 Eureka

Problemavdelningen s 61
Primtal
En sida med primtal som pdf

Länkar i nr 2, 2005
s 2 NCM:s bibliotek
s 9 PISA 2003
s 18 Anslagstavlan
s 21 William Stern-sällskapet
PriMa-projektet (Hamburgs skolförvaltning)
Rådgivning för särskilda begåvningar (Hamburgs skolförvaltning)
Arne Engström
s 31 Fyllotaxi 1
Fyllotaxi 2
Fyllotaxi 3
s 32 Byggbeskrivning till Friidrottsspelet
s 33 Sjukamp 1
Sjukamp 2
s 39 Enrico Fermi
Mathforum
Länkar i nr 3, 2005
s 3 Benders takpannor
Tarquin
s 4 NCM
s 7 TIMSS Norge
s 16 Litteraturlista
s 25 Olle Häggström
s 31 American Biology Teacher
Dan Larhammar
s 51 Lpf 94
s 52 Skolverket
Länkar i nr 4, 2005

s 3 NCM:s sammanställning
Tal av skolministern
s 7 ALM
s 9 ICME
s 13 Statens provningsanstalt
Swedish Standard Institute
Nationalencyklopedin
Statistiska centralbyrån
Hållbar utveckling
Håll Sverige Rent
EU-dokument
s 22 PRIM
Skolverkets analysschema
s 26 MiMa
s 27 Peter Mogensen
s 42 TIMSS Norge
s 50 Flexibel Matematik
s 54 Mer om matematikkartor
Matematikkartor (pdf)
Klass 9A:s Matematikkarta (pdf)