Land art – konst i matematiken

Hur använder man sig av något från naturen för att gestalta ett matematiskt innehåll och samtidigt göra det estetiskt tilltalande? Det var uppgiften som en grupp elever på estetiska programmet på NTI-gymnasiet i Stockholm fick i höst efter första provet i kursen Matematik 2b.

”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande”, skriver Skolverket under ämnet Matematik. Min förhoppning var att eleverna skulle lära sig en formel, funktion, räknemetod etc. lite bättre ifall de fick använda sin kreativitet till att göra ett konstverk av det.

Vi hade precis haft prov i algebra när eleverna fick börja med uppgiften och de nya kunskaperna som eleverna fått i kursen skulle användas i bilden. Eleverna fick även i uppgift att göra en bild av något i matematiken som de tycker är vackert för att inse kopplingen mellan konst och matematik. Inspiration till hur bilderna kunde göras fick eleverna från land art på internet och motiven från sin mattebok samt skolverkets formelblad. På två lektioner skulle eleverna göra klart sina två konstverk ute i naturen, sedan redigera bilderna och visa upp dem inför klassen. Jag bad även eleverna att fotografera processen. Eleverna fick välja ut sin bästa bild och resultatet hittar ni här.

Sofia Larsson, Gymnasielärare i matematik

Starta bildvisning.

Rösta här på din favorit och var med i utlottningen av det vinnande bidraget.

Övergripande kategorier:

Huvudkategori Nämnaren: