Lösning adventsproblem 1 december 2012Nio tomtenissar klär på sig; tre har gröna jackor, tre har blåa och tre har röda. Det finns också tre luvor i varje färg. Para ihop varje nisse med en luva så att alla par skiljer sig åt.

Lösning
Vera P. 4a i Lilla Adolf Fredrik Stockholm, klass 5B på Kopperskolan i Stenungsund, Jesper L. i Vårgårda, Elisabeth S. i Karlskrona, Klass 2B i Viksskola på Värmdö, Linnea H. år 6 på Täby Friskola, Ella W., Jennie A. Hanna J; Emelie; Erika R. Fridaskolan; Maja & Clara; Cornelia S. 4A ; Samuel, Josh, Martin, Tor och William i år 4 Trägårdsstadsskolan i Tullinge; Gabriel H. i Gävle; Dew E. B. samt Katarina I. i Fredrikshov skickade in lösningar.

Här har vi nio tomtenissar, i gröna, blåa och röda jackor.

Det är lätt att skilja tomtenissar i gröna jackor från de i blåa jackor och de i röda jackor, men de som har jackor av samma färg kan inte skiljas åt. Då sätter vi på dem luvorna.

Nu kan vi se skillnad på alla. Det finns inte två nissar här som ser likadana ut.